Výnimočné miesta, výnimočné chvíle

Takto sa u nás žije zvieratkám a nám, ich ľuďom.