Ďakujeme z paf.sk

24.06.2019

Ďakujeme za vaše dary z www.paf.sk darcovia: Patrik Strakay, Zuzana Galova, Renáta Kiovská, Michal Mikóczy, Martina Baďurová