Ďakujeme z Pet house Košice

15.04.2019

Mrazák po okraj plný mäska pre nás, a my ďakujeme všetkým za zakúpenie potrebného mäska :) Prostredníctvom e-shopu www.pethouseke.skviete pomáhať útulkom.
Srdečne vďaka Vám menovite: p. Ferdinant Novotný, p. Andrea Truchlá, p. Zuzana Bradovková a p. Silvia Trnková :)