ĎAKUJEME z pomahamutulkom.sk 2

26.03.2019

Vaša pomoc z pomahamutulkom.sk už dorazila  Ďakujeme p.Riaškova, p.Novotný, p.Truchlá, p.Dominika H, p.Vabrinčíkova a p.Kalovcová