Ďakujeme z pomahamutulkom.sk 3

02.04.2019

Ďakujeme opäť za mäsko, salámky a poukážku darcom, ktorí sa postarali o papkanie pre psiky 
p.Adamovičová, p.Novotný, p.Kováč, p.Rjašková,p.Snopková, p.Bradovková, p.Bsterci.
ĎAKUJEME !!!!!!!!!!