Zberné miesta

Ďakujeme prevádzkam, ktoré nám pomáhajú možnosťou odloženia vašich darov až do doby, kedy si ich vyzdvihneme. Momentálne nám túto pomoc poskytujú tu : 

Toner, Trieda SNP 88, Košice 
Pet Shop, Zborovská 6, Košice
Veterinárna ambulancia M-VET, Krosnianska 85, Košice
Peggy dog, Krosnianska 87, Košice
Vetcare centrum - MVDr. Peter Knapec, Okružná 3, Michalovce

Ak nám viete pomôcť touto formou kontaktujete nás na pomocnks@gmail.com